Nepeňažné plnenia

PREHĽAD NEPEŇAŽNÝCH PRÍJMOV POČAS PODUJATIA výška zrážkovej dane 19% 
UBYTOVANIE  
ubytovanie sám v jednolôžkovej izbe - 64,60 eur 12,27 eur
ubytovanie v dvojlôžkovej izbe obsadenej jednou osobou - 101,40 eur 19,27 eur
ubytovanie v dvojlôžkovej izbe obsadenej dvomi osobami - 51 eur 9,69 eur
STRAVOVANIE  
obed 20. 10. 2017 - 23,90 eur 4,54 eur
večera 20. 10. 2017 - 35,50 eur 6,74 eur
obed 21. 10. 2017 - 23,90 eur 4,54 eur
DOPRAVA  
podľa reálnych nákladov na zabezpečenie dopravy  
NEPEŇAŽNÝ PRÍJEM VYPLÝVAJÚCI Z ÚČASTI NA PODUJATÍ  
občerstvenie 20.10.2017 - 7,20 eur 1,37 eur
občerstvenie 21.10.2017 - 7,20 eur 1,37 eur